FLORENCJA

 

zdjęcie prezes Dorota Kilańska

dr Dorota Kilańska - prezes Zarządu

 

Pielęgniarka, adiunkt UM w Łodzi, przewodnicząca Rady ds. e-Zdrowia w Pielęgniarstwie oraz wiceprzewodnicząca Rady ds. SNOMED CT w CSIOZ.

 

Praca naukowa  i realizowane projekty dotyczą zagadnień związanych z informatyzacją ochrony zdrowia, telepielęgniarstwem, interoperacyjnością zdarzeń medycznych i zintegrowaną opieką, w tym kompetencjami personelu pielęgniarskiego dla skoordynowania opieki, szczególnie w obszarze POZ.

Autorka i współautorka publikacji dotyczących ww. zagadnień, oraz wykładów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Kierowała projektami  HealthProElderly, TeleNRsCare, EN4Care – WP Integrated Care – finansowanymi z funduszy norweskich i europejskich.

 

W latach 2005-2012 prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i delegat w strukturach międzynarodowych: Międzynarodowa Rada Pielęgniarek (ICN), Europejska Federacja Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN), członek Zarządu EFN i ekspert KE, WHO, ICN.

 

Obecnie Dyrektor EFN, członek Rady Dyrektorów Europejskiej Fundacji Badań Naukowych w Pielęgniarstwie (ENRF) oraz Dyrektor Akredytowanego przez ICN Centrum Badania i  Rozwoju ICNP przy UM w Łodzi zajmującego się wdrażaniem międzynarodowych standardów do EHR. Ekspert ds. Europejskich Ministerstwa Zdrowia. Przewodnicząca Zarządu Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Łodzi.

Członkowstwo w organizacjach: Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Polskie Stowarzyszenie HL7,  International Society for Telemedicine & eHealth – ISfTeH, The Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes  – ACENDIO.

 

 

Gala Liderów OSOZ 2017
Srebrny lider Ochrony Zdrowia - innowacje

 

 

 

Certyfikaty i podziękowania

 

Projekt Aplikacja wspierająca dokumentowanie pracy pielęgniarki

'Dorothea'

W 2016 r. w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi stworzono pierwszy w Polsce produkt pozwalający na dokumentowanie zdarzeń medycznych. Więcej informacji znajduje się w prezentacji >>>