FLORENCJA

Akredytowane przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek i Położnych (ICN) Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

współpraca

Assessment in Healthcare EducAtion goes Digital

AHEAD