FLORENCJA

 

System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare „Dorothea”

 

 

Prezes Fundacji jest współautorem  Systemu dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare „Dorothea”, który został opracowany w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, zajmuje się jego ewaluacją i dyseminacją oraz wdrożeniem.