FLORENCJA

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi w zakresie zmierzającym do realizacji celów Fundacji;
 2. Wydawanie książek w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 3. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 4. Pozostałą działalność wydawniczą w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 5. Działalność wydawniczą w zakresie pozostałego oprogramowania do wykorzystania w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 6. Działalność związaną z doradztwem w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 7. Działalność związaną z oprogramowaniem w ochronie zdrowia;
 8. Działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki w ochronie zdrowia
 9. Pozostałe badania i analizy techniczne w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 10. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk medycznych i nauk o zdrowiu;
 11. Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów w obszarze nauk o zdrowiu;
 12. Kształcenie ustawiczne w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 13. Kształcenie przed i podyplomowe w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 14. Pozaszkolne formy edukacji w obszarze nauk o zdrowiu w tym zdrowia publicznego oraz cyfryzacji w ochronie zdrowia;
 15. Działalność archiwów polegająca na gromadzeniu w zbiorach, katalogowaniu w zbiorach, wypożyczaniu i przechowywaniu książek, czasopism, pozostałych periodyków, prac naukowych, wyników prac badawczych i rozwojowych w obszarze nauk o zdrowiu z utworzonych zbiorów oraz wyszukiwanie informacji z posiadanych zbiorów;
 16. Działalność branżowych organizacji profesjonalnych;
 17. Działalność pozostałych organizacji członkowskich w obszarze nauk o zdrowiu, gdzie indziej niesklasyfikowaną.