FLORENCJA

 

 

JESIEŃ Z „FLORENCJĄ” 

 

Zakończyliśmy jesienne spotkanie z nauczycielami CM w Bydgoszczy. Porada pielęgniarska w zarządzaniu objawami w opiece skoncentrowanej na osobie przyciągnęła na wykłady i warsztaty organizowane przez Fundację.

 

 

Zapraszamy pielęgniarki praktyków i dydaktyków na warsztaty dotyczące przygotowania pacjenta do samozarządzania objawami towarzyszącymi POCHP i COVID - 19.

Celem warsztatów jest:

- przygotowanie pielęgniarek praktyków do przeprowadzenia edukacji
  pacjentów z objawami towarzyszącymi POCHP i COVID - 19;

- przygotowanie pielęgniarek dydaktyków do nauczania studentów porady
  pielęgniarskiej w przypadku objawów towarzyszących POCHP i COVID-19.


Uczestnicy spotkania mogą skorzystać z dwóch opcji uczestnictwa w szkoleniu. Kliknij zapisz się aby uzyskać więcej informacji.

 

 

Zapisz się

 

 


* W pakiecie oferujemy: podręcznik do przeprowadzenia porady pielęgniarskiej
   oraz warsztaty, konsultacje.

* Szczegółowy program udostępnimy uczestnikom warsztatów.


DLA GRUP PRZEWIDZIANO PROMOCYJNĄ CENĘ!

 

Porada pielęgniarska, oparta na badaniach naukowych, jest dla pacjentów udowodnioną wartością w samozarządzaniu chorobą.

Samozarządzanie polega na zajęciu się wieloma behawioralnymi czynnikami ryzyka, tj. jak: aktywność fizyczna, dieta, palenie tytoniu i alkohol poprzez trzy podstawowe zadania:
1) monitorowanie oznak i objawów choroby oraz zarządzanie nimi;
2) angażowanie się w zachowania zdrowotne i związane ze stylem życia oraz właściwe przyjmowanie leków; i
3) utrzymywanie regularnych kontaktów z pracownikami ochrony zdrowia.”

Warsztaty Fundacji Florencja

Jesień z Florencją 2022 29 sierpnia 2022 20:35

Zapraszamy na warsztaty dla zorganizowanych grup zainteresowanych uzupełnienie kompetencji związanych aktualnymi trendami zmian w pielęgniarstwie w Polsce i na świecie .

 

W cyklu jesiennym proponujemy warsztaty:

 

1. Porada Pielęgniarska w Koordynowanej opiece zdrowotnej, które przygotuje do procesu przeprowadzenia porady pielęgniarskiej w oparciu o narzędzia do oceny w modelu skoncentrowanym na osobie.

 

2. Planowanie procesu opieki z zastosowaniem algorytmów słownika ICNP, przygotowujące do wykorzystania danych pielęgniarskich w praktyce z zastosowaniem systemów teleinformatycznych. Uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania ujednoliconej terminologii do zarządzania danymi z praktyki pielęgniarskiej. Dla zainteresowanych przewidujemy kontyuację spotkań - przygotowanie do prowadzenia np. zajęć dydaktycznych z zakresu systemów infromacyjnych w ochronie zdrowia, czy też zarządzanie danymi w praktyce pielęgniarskiej.

 

3. Prowadzenie prac studenckich metodą studium przypadku z wykorzystaniem słownika pielęgniarskiego ICNP. Podczas warsztatów pokażemy, jak skonstruować pracę dyplomową, pracę do samokształcenia metodą procesu pielęgnowania i z zastosowaniem ICNP.

Uczestnicy warsztatów skorzystają z możliwości bezpłatnego uczestnictwa w webinariach dotyczących koordynowanej opieki, informatyki pielęgniarskiej i badań naukowych w pielęgniarstwie, na które będziemy zapraszać indywidualnie.

Formularz zapisu na warsztaty 'Jesień z Florencją':

 

Szczegółowe informacje poniżej: