FLORENCJA

 

W coraz bardziej dygitalizującym się świecie trudno jest nie dostrzec, że e-Zdrowie jest kluczowym dla poprawy przepływu informacji o pacjenie. Rządy dostrzegają potencjał pozwalający na wsparcie świadczenia usług zdrowotnych i zarządzanie systemami opieki zdrowotnej. Jest to doskonała droga pozwalająca na podniesienie jakości i bezpieczeństwa opieki i aby stać się wartością dla pacjenta.

 

W szpitalach e-Zdrowie obejmuje (między innymi) wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w administracji, usługach diagnostycznych, zarządzaniu lekami i dostarczaniu usług zdrowotnych. W sektorze opieki domowej, społecznej i zdrowiu publicznym e-zdrowie to korzystanie z EMR, zdalnych systemów monitorowania pacjentów i systemów publicznej służby zdrowia.

 

Panuje powszechna zgoda, że prawidłowo wdrożone i przyjęte przez pracowników ochrony zdrowia (np. pielęgniarki, lekarzy, farmaceutów, dietetyków i terapeutów) rozwiązania z zakresu e-Zdrowia mogą zwiększyć wydajność, poprawić bezpieczeństwo pacjentów i koordynację opieki oraz zoptymalizować wyniki zdrowotne.

Powracającym tematem na poziomach mezo i makro, które leżą u podstaw wyzwań związanych z pomyślnym wdrożeniem rozwiązań e-zdrowia, jest niewystarczające przywództwo. Projekty wdrażania rozwiązań e-Zdrowia to stosunkowo duże przedsięwzięcia. Dlatego wymagają silnego przywództwa.

 

Stąd Fundacja 'Florencja' została powołana w celu upowszechniania wiedzy o standardach opieki, badaniach naukowych, dobrych praktykach, wsparcia procesu edukacji szczególnie pielęgniarek, którym Florencja Nightingale stworzyła narzędzia pozwalające wpłynąć na jakość opieki i śmiertelność pacjentów.

 

Zajmiemy się dostarczaniem konkretnych dowodów naukowych (EBM), wskazywaniem sposobu organizacji, edukacji oraz systemu / polityki, który wymaga: 1) zwiększenia zdolności wszystkich osób zaangażowanych we wdrażanie rozwiązań w zakresie e-zdrowia w ramach organizacji opieki zdrowotnej; 2) stworzenia odpowiedniej infrastruktury do wspierania potrzeb w zakresie edukacji w zakresie e-zdrowia; i 3) ułatwienia transformacji systemu opieki zdrowotnej z uwzględnieniem technologii

 

Księga znaku - logo