FLORENCJA

 

 

Celem Fundacji jest poprawa dostępności, efektywności i jakości opieki zdrowotnej poprzez:

  1. Promowanie zastosowania nowych technologii w ochronie zdrowia, w tym poprzez działalności wydawniczą i edukacyjną.
  2. Inicjowanie, wspieranie i koordynację projektów związanych z wdrażaniem nowych technologii w ochronie zdrowia, w tym projektów pilotażowych.
  3. Opracowywanie, upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań informatycznych i standardów opieki.
  4. Inicjowanie, wspieranie oraz koordynację badań naukowych oraz prac rozwojowych w obszarze nauk o zdrowiu, w tym szczególnie zdrowia publicznego i cyfryzacji.
  5. Działania na rzecz zdrowia publicznego związane z profilaktyką i promocją zdrowia, w tym projekty edukacyjne, wydawnicze i wdrożeniowe.