FLORENCJA

 

  Wytyczne Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN) dotyczące wdrożenia Artykułu 31 Dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005/36/EC, z poprawkami wprowadzonymi przez Dyrektywę 2013/55/EU.

  

 

  Raport z implementacji Klasyfikacji ICNP (Miedzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielegniarskiej) do nauczania pielegniarek i położnych w Polsce.

 

  Raport końcowy z przeprowadzonego pilotażu standaryzacji opieki pielęgniarskiej w podmiotach leczniczych.

 

  Standardy kształcenia