FLORENCJA

  

Przewodniki IT

 

'Przewodnik kontraktowania i lista kontrolna Elektronicznego Rekordu Zdrowotnego (EHR) Wybór dostawców' jest to tłumaczenie 'Contracting Guidelines and Checklist for Electronic Health Record', Oddajemy do rąk Państwa przewodnik opracowany przez: Health Information Technology Research Center (HITRC); Iowa Foundation for Medical Care (IFMC); Stratis  Foundation for Medical Care (AFMC); Arkansas Foundation for Medical Care (AFMC) dokument.

 

Materiały w tym dokumencie zostały opracowane przez pracowników Regionalnego Centrum Rozwoju w zakresie wsparcia technicznego i wdrażania EHR. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią porady prawnej ani nie powinny zastępować porady prawnej. Zachęcamy użytkowników do poszukiwania dodatkowych szczegółowych wskazówek technicznych w celu uzupełnienia informacji w nich zawartych. Pracownicy REC opracowali te materiały w oparciu o technologię i prawo obowiązujące w momencie opracowywania tego dokumentu. Dlatego też niniejszy materiał może nie uwzględniać postępów wtechnologii i / lub zmian prawa wprowadzonych po tej dacie.

 

Wytyczne te dotyczą kontraktów i listy kontrolne mają na celu pomoc dostawcom i wdrażającym IT w zakresie zdrowia podczas procesu selekcji dostawców EHR. Mogą one służyć do konstruowania i realizacji umów na wykonanie EHR z dostawcami.

Pierwsza sekcja, Wytyczne dotyczące zawierania umów, zawiera szczegółowe informacje o tym jak napisać umowę, aby wybrać sprzedawcę EHR. W następnej sekcji, Układanie listy kontrolnej, znajduje się lista kontrolna pomagająca w negocjowaniu korzystnej umowy z wybranym sprzedawcą EHR. Ostatnia sekcja zawiera szablon służący do ustalenia celów, które będą pomocne przy wyborze dostawcy EHR.

Fundacja Florencja otrzymała zgodę na ich tłumaczenie i udostępnienie. Z uwagi, że w momencie tłumaczenia w terminologii polskiej nie funkcjonowały niektóre z pojęć, stąd pozostawiono ich wersję oryginalną lub też zaproponowano termin referencyjny, który został skonsultowany przez ekspertów.